Zaterdag 17 december 2016 – Holebiquiz

 • Inderdaad, het was reeds van december vorig jaar geleden, dat we samenkwamen in ’t Eiland van Dirk om onze vorige holebiquiz te spelen.

  Dit keer kwamen er 21 quizadicten opdagen.

  We verzamelden beneden in het café bij een drankje om vervolgens naar boven te trekken en in 5 groepjes plaats te nemen aan de voorziene tafeltjes.

  Twee Chinese vrijwilligers mochten de spits afbijten om een scene na te spelen uit “Some Like It Hot” uit 1959.  Of hun toneelprestaties overtuigend overkwamen, valt nog te bezien.

  Er kwamen vragen aan bod uit het recente en niet meer zo recente holebiverleden. De quizzers mochten een I-phone gebruiken.  En dat bleek, zoals vorig jaar, zeker nodig.  En toch werden niet alle antwoorden gevonden.  Zo zie je maar, dat het verleden zeer vlug in de nevelen des tijds verdwijnt en dat heel bepalende gebeurtenissen uit onze holebigeschiedenis snel in de vergetelheid geraken.

  Het was dus niet het vinden van de antwoorden, maar wel het zoeken op zich, dat belangrijk was.  Op die manier (her)ontdek je zelf bepaalde feiten die deel uitmaken van ons gezamenlijk verleden.

  Zoals bv de openstelling van het huwelijk voor paren van dezelfde sekse in België.  Deze dateert (nog maar pas) van 2003, maar velen dachten, dat dit reeds in de jaren ’90 vastgelegd werd.  Holly Johnson van “Frankie goes to Hollywood” bleek wel herkenbaar, maar toch konden velen hem niet meer thuisbrengen. De meesten vonden dan toch wel de holebipionier Paul Rademakers die in 1971 mede het GOC in Antwerpen oprichtte.

  Iedereen vond ook dat Edward II anaal gespietst werd met een gloeiende pook.  Men kent inderdaad zijn klassiekers. Proficiat!

  “Shazam” – het lijkt bijna een toverwoord – werd door menig tovenaarsleerling gebruikt om de muziekvragen op te lossen.  Zonder zou het wel moeilijk geweest zijn!

  We hadden 6 rondes van telkens 8 vragen.  Na de 3e ronde werd er natuurlijk een welverdiende pauze ingelast.

  In het tweede gedeelte hadden we weer een Chinese vrijwilliger nodig en François werd op het matje geroepen om een onvervalste tekst van onze meest gekende homoauteur voor te dragen.

  Het werd een stuk van Gerard Reve uit zijn boek “Ik had hem lief”.

  Er stond een woord in dat hij nog niet kende, nl. “plengen”.  Inderdaad een woord dat heden ten dage niet meer zo veel gebruikt wordt, maar des te meer, hetzij zonder woorden, zeker bij ons holebi’s, in daden wordt omgezet.

  Robert Long was bij de meesten wel gekend, maar zijn partner op toneel, Leen Jongewaard, werd op de foto door velen voor een vrouw aanzien, geen al te mooi compliment voor een vent, maar wat wil je, met een naam als “Leen”.

  Na afloop trokken we weer naar beneden om de doorstane emoties door te spoelen.

  Een onschuldige hand berekende de puntentelling en kwam tot de volgende resultaten:

  De Feestmietjes: 35 punten

  De Verplegers: 39 punten

  Tonio: 40 punten

  Het Zwarte Schaap: 44 punten

  En de overwinnaar werd: The Dirty Minds met 48 punten. 

  Zo zie je maar dat, zelfs met gebruik van een I-Phone, de punten sterk uit elkaar kunnen liggen.

  De winnaars kregen een welverdiende prijs in de vorm van een gouden kerstboompje, gevuld met Ferrero Rochers, die al snel soldaat gemaakt werden door de hele bende.

  Iedereen vond het beneden zo gezellig, dat de meesten bleven plakken met een drankje totdat het tijd was om, voor de gegadigden, naar onze laatste afsluiter te trekken, nl. het Chinese restaurant The Great Wall in Kortrijk.

  Aan een lange tafel zaten we toch nog met 12 man samen om van de Chinese keuken te genieten en natuurlijk ook van het uitzicht.

  Als afscheidscadeautje kregen we van het restaurant nog allemaal een kalender “Chinese Style” mee, ideaal om onder de kerstboom te leggen 😉  Het viel wel op, dat sommigen dit unieke geschenkje “vergaten” mee te nemen.

  Buiten namen de meesten afscheid en beloofden om elkaar in het nieuwe jaar terug te zien op onze eerstvolgende activiteit, nl. de nieuwjaarsreceptie.

  Happy New Year !

  En een speciale dank gaat uit naar Dirk van ‘t Eiland om zijn etablissement weer voor ons ter beschikking te stellen!