Beste Liever Gelijkers,

Ons werkjaar 2020 begon veelbelovend, een leuk en gevuld programma, mooie vooruitzichten.

In januari hadden we onze nieuwjaarsactiviteit in Gent, de film (Matthias & Maxime) in Kortrijk, in februari het bezoek aan het radiomuseum in Ichtegem en wat later op de maand de Bollywood Dance sessie in Gent, dan weer een film (The End of the Century), het kon niet op.

Maar toen kwam in maart de lockdown en de eerste opschorting van ons bezoek aan de VRT.  De maanden die volgden bleven verstoken van samenkomsten.

In juli was er opeens toch nog een kleine opening, we konden naar een film gaan kijken in de Budascoop, été ’85.  In augustus hadden we een fietstocht, in september een natuurwandeling. We keken hoopvol uit naar de toekomst.

Maar toen liep het weer mis, ons bezoek aan de VRT, verplaatst naar oktober, verviel opnieuw.  Activiteiten die we op touw probeerden te zetten, strandden in het zicht van de haven.

De maatregelen werden opnieuw verstrengd.  Nu eind november beseffen we maar al te goed dat het organiseren van “normale” activiteiten voorlopig niet meer mogelijk is.

 We konden dit werkjaar toch nog 169 mensen samenbrengen, verdeeld over 8 activiteiten.

Dat staat wel in schril contrast met 2019, daar hadden we in totaal 481 deelnemers over het ganse werkjaar.

We hebben dan ook besloten om alle voorgenomen activiteiten op te schorten en geen nieuwe meer aan te bieden.

Het werkjaar 2021 wordt voorlopig op ijs gelegd.

Hoelang dit zal duren, weet niemand.  We hopen echter dat in de loop van 2021 zich meer mogelijkheden zullen aanbieden, dan nu het geval is.

Met pijn in het hart moeten we ook meedelen, dat dit voorlopig het laatste Ingeblikt is dat ter perse gaat.  De afgelopen maanden waren we verstoken van activiteiten en hebben we de Kortrijkse holebigeschiedenis een beetje in de kijker gezet. We hadden immers bijna geen actuele activiteiten meer om verslag over uit te brengen.

We vonden het ook een goede gelegenheid om op die manier te kunnen aanknopen met ons rijke holebiverleden en om een licht te kunnen werpen op datgene wat ons is voorgegaan.  Het is immers belangrijk dat we blijven onthouden wat er toen allemaal gebeurd is en gedaan werd.

Wij zien de toekomst echter positief tegemoet en we zijn er zeker van dat binnen afzienbare tijd, opnieuw activiteiten kunnen georganiseerd worden en we weer kunnen samenkomen.  Laat ons samen duimen!

Vanwege het bestuur

Frank en Rob.

 

 

 

Geen berichten gevonden.