Zondag 13 september 2020 – Bezoek aan de Villa Empain – Brussel

Villa Empain is een door architect Michel Polak in 1931 in art-decostijl gebouwde villa, gelegen aan de Franklin Rooseveltlaan 67 te Brussel, in opdracht van de toen 23-jarige industrieel baron Louis-Jean Empain, zoon van industrieel Edouard Empain.

Het betreft een vrijstaande villa opgetrokken in geslepen graniet met omliggende tuinen met zwembad. De villa heeft een oppervlakte van 3500 m², het terrein meet 0,55 ha.

Het bouwplan, met zijn aaneenschakeling van binnenruimten, is zeer strak, wat contrasteert met de luxueuze materialen die zijn gebruikt voor de afwerking van het interieur.

Met Liever Gelijk gaan we deze “art-déco-tempel” bezoeken op zondag 13 september 2020. 

Hiervoor dienden wij 2 gidsen in te huren (10 personen per gids).

Liever Gelijk betaalt de 2 gidsen: 170 Euro en de inkom 8 Euro pp

Daarom vragen we een luttele bijdrage van 5 Euro.

Gelieve u dus zeker in te schrijven voor dit bezoek, aangezien we beperkt zijn tot 20 personen en dit op lievergelijk@outlook.com tot ten laatste zaterdag 5 september!

U bent pas écht ingeschreven na storting van de 5 Euro op het rekeningnummer van Liever Gelijk: BE 15 9730 8071 3330.

We spreken ter plekke af:

VILLA EMPAIN Franklin Rooseveltlaan 67 te 1050 Brussel. 

De gidsbeurt begint stipt om 14u!

Gelieve dus voor eigen vervoer te zorgen.  Let op de Lage Emissie Zone in Brussel! …. En mondmaskers niet vergeten …!

De inschrijvingen lopen dus tot en met zaterdag 5 september.